Stichting tot Behoud van het Stoomschip

Stoomijsbreker Jacob Langeberg

Sterkste stoomsleepboot van Nederland!

Met meer dan 700 ipk is de Jacob Langeberg Nederlands sterkste stoomsleepboot. Het schip is echter al sinds begin tachtiger jaren niet meer onder stoom geweest. De stichting tot behoud van het stoomschip, de huidige eigenaresse van deze boot, is druk bezig met de restauratie.

Jacob Langeberg Winter 2007

 

Geschiedenis van de Jacob Langeberg

De Jacob Langeberg, oftewel, de ex "v. Bötticher" is een behoorlijk op leeftijd zijnde stoomijsbreker/sleepboot. Ze werd gebouwd in 1902 voor het "Keizerlijke Kanalamt" te Kiel door de beroemde werf Schichau uit Elbing, West Pruisen, voor een bedrag van 117.000 Rijks Mark. Het luxe en kostbare schip werd genoemd naar een voormalige president van Schleswijk-Holstein (1879 – 1880) Carl Heinrich von Bötticher (1833 – 1907). In 1904 ging het schip over naar het Wasserstraßenmaschineamt (WMA) Rendsburg (Waar ook de gerestaureerde Duitse ijsbreker Wal onder voer). Ze voer voornamelijk op het Keizer Wilhelm kanaal en de Saatsee en was een bekende verschijning in Brunsbuettel. Er waren verscheidene, zusterschepen: "Bartels", "Bantsch", "Piralij", "Fuchs" and "Koch". De "v. Bötticher" had een prachtige teak-houten salon en dek. In de dertiger jaren werd het schip gemoderniseerd en het kreeg een nieuw verbeterde ijsbreker steven. Daartoe werd de romp gedeeltelijk verbouwd en versterkt met extra dikke huid platen. Het dek dat toen nog geheel van hout was, werd vervangen door ijzer. In de vijftiger jaren werd het stuurhuis boven op het koelkast geplaatst, zodat men tijdens het ijsbreken een beter zicht vanuit het stuurhuis had. In 1970 was het schip nog steeds in gebruik in Brunsbuettel, toen het werd gekocht door de sloperij "Slooten" te Wormer.

In Machine telegraaf Nederland aangekomen werd ze gekocht door de heer Langeberg en herdoopt tot "Jacob Langeberg", die met dit schip de firma Langeberg Cleaning BV startte. Ze kreeg een nieuwe moderne stalen brug, iets wat wij nu niet meer zo mooi vinden want het past niet in het beeld van het klassieke ontwerp, in de verre toekomst zal dit dan ook moeten verdwijnen. De machine kamer van de boot werd ooit gebruikt in de film "Soldaat van Oranje", en de triple expantie machine kan in deze film draaiend worden bewonderd. Helaas werd de ketel eind jaren zeventig afgekeurd. In de periode bij het WMA uit Rendsburg laat het ketelboek al zien dat het niet best meer was met de oude ketel. In de jaren tachtig werd er een nieuwe ketel aangeschaft, maar deze bleek een miskoop. Helaas kwam dit te laat aan het licht en het schip was reeds open gesloopt en de oude ketel al verwijderd. Het werk werd stil gelegd tot aan begin negentiger jaren, toen er een 'nieuwe' ketel werd gevonden die nog aanwezig was in de oude "Y8262", ex Pauline, van de Rijkswerf Den Helder. Deze ketel werd aangeschaft maar van plaatsing kwam niets meer terecht, wegens beindiging van de aktiviteiten. Het schip kwam tegelijkertijd met de Elfin in handen van de Stichting tot Behoud van het Stoomschip. Omdat het aan financiële middelen en mankracht ontbrak lukte het niet 2 schepen tegelijkertijd te restaureren. Het schip bleef in half gesloopte staat liggen en de stichting zorgde ervoor dat het schip niet nog verder achteruit ging. Zo lag ze nog een paar jaar naast de ELFIN, wachtend op betere tijden.

In 1999 kwam er eindelijk schot in de situatie een schenking van het "Prins Bernhard Cultuurfonds" stelde ons in staat de 26 ton zware ketel met behulp van een gesponsorde kraan van de firma Schol en hulp van scheepswerf Brouwer in het schip te monteren. De machinekamer werd opgeknapt en het dek werd voorgoed afgesloten met nieuwe beplating. In deze staat bevindt het schip zich nu wachtend op een volgende financiële meevaller om de laatste stoomleidingen aan te sluiten en een nieuwe schoorsteen te plaatsen. Voor ons was dit een enorme opsteker, want zelfs wij zagen het soms even niet meer zitten met deze klus die er soms wel heel erg hopeloos uit zag! Maar nu is de Jacob Langeberg gered en het zal niet lang meer duren of ook deze krachtpatser zal weer geheel onder stoom te bewonderen zijn!

De machinekamer van de stoomsleepboot Jacob Langenberg uit de film "Soldaat van oranje" uit 1977.© 2004 - 2019 Stichting tot Behoud van het Stoomschip