Stichting tot behoud van het Stoomschip

A.N.B.I.

 

Opgave i.g. artikel 1a lid 7 Uitvoeringsregeling AWR.

Naam:
Stichting tot behoud van het Stoomschip gevestigd te Koog aan de Zaan.

Culturele ANBI nummer:
8050.58.771

Postadres:
Vijfpootveld 22
1541PT Koog aan de Zaan
telefoon 075 - 6176749

Bezoekadressen:
hms Elfin, Zuideinde t.o. nr. 36 te Wormerveer
ss Scheelenkuhlen, Havenstraat t.o. nr 10 te Zaandam.

De Stichting heeft ten doel:
het verwerven en behouden in dienstwaardige staat van stoomschepen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door restaureren en in dienstvaardige staat houden van stoomschepen, alsmede door het bijeenbrengen van gelden benodigd daarvoor.

Beleidsplan:
1. Publiciteit en promotie
2. Samenwerking
3. Culturele diversiteit

1. Publiciteit en promotie aangaande onze activiteiten worden gedaan in de regionale couranten.

En via onze eigen Nieuwsbrief die 4 maal per jaar uitkomt, en verstuurd wordt naar circa 100 adressen. ( voor 90 % in de Zaanstreek ). Op onze website ( www.elfin.nl ) zijn tevens alle activiteiten opgenomen

2. Samenwerking binnen Zaanse organisaties wordt jaarlijks gedaan.

Intocht van Sinterklaas in samenwerking met :
Sint Nicolaas Comité Zaandam en Wormer.
Landelijke Open Monumentendagen in Wormerveer. Op andere evenementen buiten de Zaanstreek altijd in samenwerking met de betreffende gemeente en het organiserende comité.


3. Culturele diversiteit

Het behoud van dit Varend Erfgoed is niet alleen het in stand houden van deze Varende Monumenten ook het in stand houden van het ambacht wat bij het varen met een stoomschip hoort past hierbij.
Rondleidingen en uitleg over het stoombedrijf zijn altijd de vaste activiteiten.
Demonstraties van de stoomwerktuigen zijn altijd een vast onderdeel.
Opleidingen worden door eigen bemanningsleden gegeven aan nieuwe vrijwilligers, die zich willen inzetten voor dit Industrieel Varend Erfgoed, in samenwerking met het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik.
Op woensdag en zaterdag is er altijd mogelijkheid om de schepen gratis te bezichtigen, waarbij de bemanning tekst en uitleg geeft over deze bijzondere schepen en hun techniek.Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter A. Boom
Secretaris T.M. van Galen
Penningmeester F. Boom
Toegevoegd aan het bestuur zonder stemrecht M. de Jongh en K. Vethaak
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.JAARVERSLAG
 
© 2004 - 2024 Stichting tot Behoud van het Stoomschip